Dotazníky pre železničnú organizáciu.

Vážený klient,

Cieľom tohto dotazníka je zlepšovanie obchodných vzťahov medzi našou spoločnosťou a Vami. Údaje slúžia iba pre internú potrebu.

Vaše požiadavky nám pomôžu poskytnúť kvalitnejšie produkty.

Odpoveď očakávajte do dvoch pracovných dní.

 

Ste zákazníkom našej železničnej organizácie?

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná stránka: www.nedeliak.com