ÚvodKontakt | Napíšte miTémy |  Vyhľadávanie  
 

 

Železnica a bezdrôtová technológia WiFi

 

Wi-Fi: (alebo Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi), skratka pre „Wireless Fidelity“, je sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN)

v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 802.11. Na nových štandardoch nad 802.11 ako je 802.16 (WiMAX) sa v súčasnosti pracuje.

Tieto ponúkajú mnohé zlepšenia týkajúce sa hlavne zvýšenia dosahu a zväčšenia prenosovej rýchlosti.Wi-Fi bolo navrhnuté

pre bezdrôtové zariadenia a lokálne siete, ale dnes sa často používa na pripojenie k internetu. Umožňuje osobe so zariadením

s bezdrôtovým adaptérom (PC, notebook, PDA) pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu (access point).

Geografická oblasť pokrytá jedným alebo niekoľkými prístupovými bodmi sa nazýva hotspot.

 

WiFi Anténa 12dBi 5GHz všesmerová-exteriérová 1 550,-Sk        WiFi Anténa 28dBi 5GHz smerová-parabolická-exteriérová 4 687,-Sk

 

                       

PristupovyBod-Router 5GHz 54Mb 3 293,-Sk                                      PCI-KartaWLAN 5GHz 1 911,-Sk

 

Wifi Anténa 5dBi 2GHz všesmerová interiérová 529,-Sk                      spectec sd wifi wireless lan card ipaq

 

            

 

História

 

Wi-Fi bolo vynájdené v roku 1991 vo firme NCR Corporation/AT&T (neskôr Lucent & Agere Systems) v meste Nieuwegein, Holandsko.

Prvé bezdrôtové produkty (pôvodne určené pre pokladničné systémy) prišli na trh pod názvom WaveLAN s rýchlosťami 1 Mbps/2 Mbps.

Vic Hayes (vynálezca Wi-Fi, nazývaný „otec Wi-Fi“) sa so svojím tímom podieľal na návrhu štandardov IEEE 802.11b, 802.11a a 802.11g.

V roku 2003 Vic odišiel z Agere Systems do dôchodku. Agere Systems bol pod silným tlakom konkurencie, hoci ich produkty boli

špičkovej kvality, zákazníci požadovali lacnejšie Wi-Fi riešenia. Chipset 802.11abg all-in-one od Agere (kódové označenie: WARP)

nikdy neuspel na trhu. Agere Systems sa rozhodli opustiť Wi-Fi trh na konci roka 2004.

 

 

Výhody WiFi

 

Na rozdiel od paketových rádiových systémov, Wi-Fi využíva nelicencované rádiové pásmo a individuálny používateľ nepotrebuje

súhlas miestnych úradov. Umožňuje vybudovať LAN bez káblov, a tak znížiť náklady na vybudovanie či rozširovanie siete.

Bezdrôtové siete sú výhodné v priestoroch, kde sa nemôžu použiť káble – napr. vo vonkajších priestoroch alebo v historických budovách.

Wi-Fi produkty sú na trhu široko dostupné. Rozličné značky prístupových bodov a klientských sieťových adaptérov medzi sebou

spolupracujú na základnej úrovni. Konkurencia medzi výrobcami významne znížila ceny. Wi-Fi siete podporujú roaming, vďaka ktorému

sa môže mobilná klientská stanica (napr. prenosný počítač) presúvať od jedného prístupového bodu k druhému bez straty

spojenia súčasne s pohybom používateľa v budove alebo oblasti. Viacero prístupových bodov a sieťových adaptérov podporuje rozličné

stupne kryptovania, vďaka čomu je komunikácia zabezpečená pred zachytením neželanou osobou. Wi-Fi je globálna skupina

štandardov. Na rozdiel od mobilnej telefónie ten istý Wi-Fi klient pracuje v rôznych krajinách na celom svete.

 

 

WiFi prístupové body / Routery

 

 

WiFi Servery a špeciálne aplikácie

 

 

Príslušenstvo WiFi:

-                                  káble

-                                  POE

-                                  Pigtaily

-                                  Inštalačné krabice a príslušenstvo

-                                  Konzoly

-                                  Bleskoistky

-                                  Konektory a spojky

-                                  Uchytenia na konzoly

 

 

Dokument priemyselná komunikácia *.pdf