ÚvodKontakt | Napíšte miTémy |  Vyhľadávanie  
 

 

Prenos dát vo vedení s vysokým napätím

 

 

Vlak, električka alebo trolejbus je hnacie vozidlo napájané z prívodného vedenia s potenciálom trakčnej sústavy. Elektrická energia je

vedená od prípojníc z trakčných napájacích staníc po zberače hnacích vozidiel, a spätné,  vodiace prúd spätného potenciálu od hnacieho

vozidla k druhej prípojnici trakčnej napájacej stanice. Spätné vedenie je väčšinou tvorené koľajnicami pozdĺžne prepojenými vodovými

spojkami, u trolejbusoch aj spätným trolejovým vedením.             

Takto vybudovaná infraštruktúra môže byť zdrojom nie len elektrickej energie, pohonu, ale aj zdrojom informácií, toku informácií

alebo internetu či intranetu.

 

 

Sústavy prúdu používané v trolejových vedeniach na Slovensku

 

Triedenie podľa sústavy prúdu, ktorým je napájané prívodné trolejové vedenie:

Elektrické dráhy jednosmerné pre napätie:

250 V pre banské hlbinné dráhy

600 V pre mestské koľajové a trolejové dráhy (električky, trolejbusy)

750 V pre mestské rýchle dráhy a pre podzemné dráhy

1500 V pre vedľajšie a miestne priemyslové dráhy

3000 V pre hlavné a predmestské dráhy

Elektrické dráhy striedavé jednofázové normálneho kmitočtu pre napätia:

25 000 V, 50 Hz pre hlavné dráhy

Elektrické dráhy striedavé trojfázové nízkeho kmitočtu pre napätie:

3 300 V, 15 Hz pre hlavné dráhy

15 000 V, 16 2/3 Hz pre hlavné dráhy

 

 

obr.01  príklad rozloženia trolejového vodiča pre jednotlivé toky.

 

 

 

obr.02  pomerné využitie trolejového vodiča pre jednotlivé toky.