Typ nákladného vlaku:
Príslušenstvo:
Názov tovaru:
Cieľ cesty:
Váha tovaru v tonách:
Merná jednotka:
Číslo požiadavky:
Pridelené číslo:
Priezvisko:
Meno:
Osobné číslo:
Telefón:
Počet vozňov:
Sekcia:
Miesto pracoviska:
Lokalita:
Kraj:
Nex
sprievodny vozen
Kontajnery
Praha
1800
tony
1234
1234
Novotny
Robert
123456
0907123459
25
S18
Kosice
Kosice
Kosicky
Pn
sprievodca
Palety
Warsava
2200
tony
2365
123456
Novak
Richard
123456
0901128456
42
S14
Zilina
Zilina
Zilinsky
Vlec
sprievodca
iné
Budapest
200
tony
789
789
Janacek
Pavol
12345
0909123457
18
S14
Lovinobana
Lucenec
Bansko Bystricky
Pn
sprievodny vozen
Kontajnery
Budapest
20
tony
50601
50601
Kremnický
Ján
9012
0908123456
32
S18
Bratislava ÚNS
Bratislava
Bratislavsky
Pn
sprievodny vozen
Kontajnery
Moskva
50
tony
_
_
_
Pn
sprievodca
Kontajnery
Praha
999999999999999
tony
_
_
_
_
_
_
_
88888888888888888888
tony
_
_
_
Pn
sprievodny vozen
Palety
Warsava
tony
_
_
_
1
1
1
1
1
1
1
1
1