LOGO podniku

Názov podniku

Ulica Mesto

Zapísaná v obchodnom registri

v Oddieli, Vložka číslo

 

                                                                         Názov podniku

                                                                         Sekcia

                                                                         Ulica, PSČ Mesto

 

Žiadosť

o pridelenie/zrušenie/premenovanie-zmena identifikácie/

elektronickej pošty

a prístupu do internetu

Vyplňte požadované údaje:

Presný názov žiadajúcej organizačnej zložky:

Nákladové stredisko:

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Osobné číslo:

Funkcia:

Telefónne číslo:

Miestnosť:

Mesto:

Ulica: číslo:

 

Elektronická pošta:

Internet:

 

Vyjadrenie prednostu organizačnej jednotky:

 

SÚHLASÍM:

 

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  meno  priezvisko      a      podpis riaditeľa odboru/ sekcie (príp. inej oprávnenej osoby)

V:

Dňa: streda, 2.december 2020, 1:09 hod.

                                                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                       podpis riaditeľa sekcie