Zaslanie informácií od zamestnanca do centrály železničnej organizácie

 Vážení zamestnaci, zašlite nám do centrály Vaše podnety ohľadom zlepšovania kvality našich procesov.  

 Čo sa Vám nepáči na našich procesoch?  

 S akými problémami pri procesoch sa stretávate na pracovisku?  

 

 Pracovisko:
 Osobné číslo zamestnanca:
 Meno:
 Priezvisko:
 E-mail:
 Predmet:

Text:

 Ďakujeme  


Všetky údaje sú povinné!