Zaslanie informácií od dodávateľa do centrály železničnej organizácie

 Vážení dodávatelia, zašlite nám do našej centrály Vaše podnety ohľadom zlepšovania kvality našich vzťahov.  

 Čo by Vám uľahčilo prácu pri preberaní Vašich produktov na našej strane?  

 Máte problémy s našou organizáciou? A aké?  

 

 Dodávateľ:
 Meno:
 Priezvisko:
 E-mail:
 Predmet:

Text:

 Ďakujeme  


Všetky údaje sú povinné!