DOTAZNÍK - PRE PRIESKUM CESTOVNÉHO PORIADKU A PRÍPOJOVOSTI SPOJOV LINKY 120 BRATISLAVA hl. st. - ŽILINA (a späť).

Vážený cestujúci linky 120 Bratislava hl. st. - Žilina (a späť), dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý bude podkladom pre štúdiu o dopravnej koncepcii linky 120 Bratislava hl. st. - Žilina. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne štyri minúty. Cieľom štúdie je zanalyzovať dopravné návyky cestujúcich linky 120 Bratislava hl. st. - Žilina, na základe ktorých budú spracované možnosti riešenia súčasnej problematickej dopravnej situácie predmetnej linky s ohľadom na prípojovosť spojov. Ďakujeme za spoluprácu.

01. STE:

odpoveď:

iné (prosím uveďte aké):

02. VÁŠ VEK:

odpoveď:

03. VYUŽÍVATE NA CESTOVANIE NA LINKE 120 BEZPLATNÚ PREPRAVU VO VLAKOCH?

odpoveď:

04. AKÝ JE ÚČEL VAŠEJ CESTY?

odpoveď:

05. AKO ČASTO CESTUJETE VLAKMI ZSSK? (na linke 120 BA - ZA a späť)

odpoveď:

06. CESTUJEM:

z východiskovej stanice: do cieľovej stanice:

07. NA LINKE 120 Bratislava hl. st. - Žilina CESTUJEM:

z: do:

08. AKÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY SPRAVIDLA VYUŽÍVATE PRE NAPOJENIE NA DIAĽKOVÉ VLAKY LINKY 120? (môžete vybrať viac možností)

auto: osobný vlak: autobus:
bicykel: skladací bicykel: žiadny (pešo):
električka: MHD: trolejbus:
lietadlo: taxi služba:  
iný, prosím uveďte aký:

09. POŽADUJETE NA LINKE 120 TAKT VLAKOV?

odpoveď:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

10. NA KTORÚ MINÚTU POŽADUJETE ODCHOD/PRÍCHOD Z/DO BRATISLAVY hl. st.?

odchod: príchod:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

11. NA KTORÚ MINÚTU POŽADUJETE ODCHOD/PRÍCHOD Z/DO ŽILINY?

odchod: príchod:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

12. Vaša cesta TAM? (s využitím linky 120 BA - ZA)

čas začiatku cesty TAM(ráno): z: na linku 120 BA - ZA použijem: v ŽST: na vlak do: požadovaný príchod:

13. Vaša cesta SPÄŤ? (s využitím linky 120 BA - ZA)

požadovaný odchod (poobede, večer): z: na linku 120 BA - ZA použijem: v ŽST: na vlak do: požadovaný príchod:

14. KOĽKO MINÚT BY VÁM VYHOVOVALO NA PRESTUP MEDZI VLAKMI ZSSK?

odpoveď:

záleží od okolností (prosím uveďte aké):  

15. V KTOROM ROKU VÁM VYHOVOVAL CESTOVNÝ PORIADOK NAJVIAC A PREČO?

odpoveď:

prečo:  

16. NA LINKE 120 STE SPOKOJNÝ S PREPRAVOU VO VLAKOCH ZSSK?

odpoveď:

uveďte dôvod vašej nespokojnosti:  

17. AKO BY STE OHODNOTILI PONUKU SLUŽIEB ZSSK - VÁŠ CELKOVÝ DOJEM?

odpoveď:

18. AKÁ JE PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE BY STE SLUŽBY ZSSK ODPORUČILI ZNÁMYM?

odpoveď:

19. POVEDZTE NÁM, ČO MÔŽEME UROBIŤ PRE ZLEPŠENIE SLUŽIEB ZSSK?

odpoveď: